Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. De overheid geeft op allerlei manieren informatie over beleid en uitvoering. Bijvoorbeeld via internet,  persberichten,  folders en mededelingen in de Staatscourant.

Wob-verzoek

Als dit onvoldoende blijkt te zijn kan een aanvullend verzoek plaatsvinden: het Wob-verzoek. Overheidsinformatie is openbaar, behalve als de Wob bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden. Dat is het algemene uitgangspunt van de Wob. Iedereen kan de overheid vragen om informatie over welke bestuurlijke aangelegenheid dan ook. Ook niet-Nederlanders kunnen een Wob-verzoek bij de Nederlandse overheid indienen.