Wat zijn de belangrijkste veranderingen van de huidige Wob versus de Wet open overheid voor de uitvoering van Wob-verzoeken?

De doorlooptijd wordt verkort. Onder de Wob is de doorlooptijd van Wob-verzoeken 4 weken met de mogelijkheid tot 4 weken uitstel. Onder de Woo wordt deze uitsteltermijn ingekort tot 2 weken. Wanneer de Woo in werking treedt, hebben organisaties in plaats van uiterlijk 4 + 4 weken dus nog maar 4 + 2 weken om Woo-verzoeken af te handelen.