Wet open overheid (Woo)

De Tweede Kamer heeft in april 2016 de Wet open overheid (Woo) aangenomen. De wet wordt gezien als de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Behandeling van de wetswijziging loopt en op dinsdag 12 januari 2020 heeft de Tweede Kamer hierover gedebateerd.

De wet is bedoeld om de overheid transparanter te maken en zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. Toegang tot publieke informatie is in het initiatiefvoorstel verankert als recht van burgers. Daarnaast worden overheden verplicht gesteld bepaalde categorie├źn informatie uit eigen beweging openbaar te maken.

De initiatiefnemers hebben op 2 januari 2019 een novelle tot wijziging van dit initiatiefvoorstel (35.112) bij de Tweede Kamer ingediend.

Bron: Initiatiefvoorstel Wet open overheid

.