Beleidslijn berichtenapps

Op 7 februari 2018 heeft het CIO-beraad de rijkbrede beleidslijn over het gebruik van berichtenapps (WhatsAPP, Signal) vastgesteld. Hierbij is gekeken naar het aspect veiligheid en ook rekening gehouden met een gerechtelijke uitspraak ten aanzien van berichtenapps en de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB).