Hoe bereken je de kosten en baten van verbetering informatiehuishouding?

Dit document is een handreiking voor organisaties om de eigen kosten en baten voor verbetering van de informatiehuishouding in te schatten volgens het rekenmodel. Deze handreiking met het bijbehorend rekenmodel dient twee doelen:

  1. het geeft organisaties van de Rijksoverheid een handvat voor het berekenen van de benodigde middelen per actielijn en de te verwachten baten voor de eigen organisatie.
  2. de geraamde kosten en baten van individuele organisaties kunnen worden gebruikt om de eerste indicaties (“best guess”) uit de KBA te kunnen bijstellen.