Wetgeving, richtlijnen en handreikingen

Naast wetgeving, helpen richtlijnen en handreikingen bij het op orde brengen en houden van de informatiehuishouding van het Rijk. Daarom worden er op rijks- en departementaal niveau richtlijnen en handreikingen opgesteld. Op deze pagina vind je een verzameling van de wetgeving en richtlijnen die er binnen het Rijk zijn op het gebied van bewaren, delen en omgaan met informatie.

Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding: bijdragen aan vereenvoudiging kaders

Niet alle  bestaande kaders zijn aangepast aan het digitale tijdperk. Bij sommige kaders is modernisering en vereenvoudiging noodzakelijk om deze uitvoerbaar te houden. De projecten van het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding leveren input om deze te helpen vereenvoudigen.