Websitearchivering

De Rijksoverheid heeft ongeveer duizend websites in de lucht, daarmee zijn websites een belangrijke informatiebron voor burgers, bedrijven en overheden. Door het archiveren van overheidswebsites moeten oude websites duurzaam toegankelijk worden gehouden omdat er rechten aan ontleend kunnen worden.

Archiveren Rijksoverheidswebsites

Redenen om websites van de Rijksoverheid te archiveren:

  • bezoekers kunnen rechten ontlenen aan publicaties;
  • websites zijn een onderdeel van ons cultureel erfgoed;
  • websites moeten beschikbaar zijn voor wetenschappelijk onderzoek.