Vervroegde digitale overbrenging

(Digitaal) overbrengen is de procedure waarbij overheidsarchieven door een overheidsorgaan  worden overgedragen aan een archiefinstelling, conform artikel 12 van de Archiefwet. Alleen archief dat vanuit maatschappelijk, wetenschappelijk en/of cultuurhistorisch oogpunt langdurig bewaard moet worden, wordt overgebracht. Het gaat dan om circa 10 procent van alle overheidsinformatie.

Deze keuze wordt gemaakt op basis van selectielijsten, waarin wordt aangegeven welke archieven voor vernietiging en welke voor permanente bewaring in aanmerking komen. Door overbrenging valt het beheer van de archieven volledig onder de archiefinstelling. Een belangrijk doel van overbrenging is tijdige openbaarmaking van overheidsinformatie voor burgers en bedrijven. Overgebrachte archieven zijn in principe voor iedereen in te zien.

Op dit moment wordt er nog weinig (vervroegd) digitaal overgebracht vanuit de departementen en uitvoeringsorganisaties naar het Nationaal Archief.