Trends & ontwikkelingen

De maatschappij vernieuwt voortdurend en de overheid op haar beurt daarmee ook. Alle departementen en uitvoeringsorganisaties hebben te maken met diverse maatschappelijke ontwikkelingen en daarmee samenhangende organisatorische en technische veranderingen, nu en in de toekomst.

Wat betekenen deze veranderingen op het gebied van medewerkers, samenwerking en processen? Om hierop een antwoord te formuleren, heeft RDDI in het project Future Lab samen met experts en collega’s de maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen verkend en hun betekenis voor de informatiehuishouding van de nabije toekomst. De volgende stap is het onder de aandacht brengen en implementeren van de bevindingen bij rijksorganisaties. Hiervoor ontwikkelt Future Lab verschillende informatie- en kennisproducten.

Hoe staan we er nu voor?

Bekijk ook de cijfers & onderzoeken rondom informatiehuishouding.

Op de hoogte blijven?

Sluit je aan bij de RDDI LinkedIn groep voor de meest recente trends & ontwikkelingen.