Toetsingskader informatiehuishouding

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed maakt bij de uitoefening van haar toezichttaak gebruik van een algemeen toezichtkader en van toetsingskaders per toezichtveld.

Het toezicht richt zich op de belangrijkste risico’s als gevolg van onvoldoende naleving van wet- en regelgeving en houdt rekening met de eigen verantwoordelijkheid van instellingen en instanties. In het 'Toetsingskader Informatie Informatie Centrale Overheid' werkt de Inspectie uit hoe zij invulling geeft aan haar toezicht op de informatiehuishouding van het Rijk.