Strategische I-agenda Rijksdienst

De ambitie bij de Rijksdienst is om met informatievoorziening, data, ICT en informatiebeveiliging voorop te lopen en kansen te benutten, waarbij iedereen meedoet en samenwerking binnen de Rijksdienst van groot belang is, met vertrouwen in de digitale toekomst. Deze Strategische I-agenda Rijksdienst beschrijft de Rijksbrede activiteiten van de gezamenlijke CIO’s (Chief Information Officers).

Strategische en operationele aspecten

De filosofie van de I-agenda is om met kleine stappen een grote sprong te maken en per jaar te bezien of we nog op de goede weg zitten. Dat geeft ruimte om innovatieve ontwikkelingen tijdens de looptijd samen uit te denken.


De I-agenda bevat zowel strategische- als operationele aspecten. Komende jaren wordt toegewerkt naar een opvolger van dit document op een hoger abstractieniveau dan de huidige I-agenda. Die opvolger zal een aantal thema’s met concrete doelstellingen bevatten. Daarnaast zal een overkoepelende routekaart worden opgesteld met een meer operationele focus, met daaronder routekaarten per thema. Deze routekaarten geven aan welke stappen de Rijksdienst gaat zetten om de doelen te bereiken.