Selectielijsten

Overheidsorganisaties leggen in selectielijsten vast welke informatie ze  willen bewaren en hoe lang.

Bewaartermijnen

Bewaartermijnen kunnen kort zijn, bijvoorbeeld een paar jaar, of lang, bijvoorbeeld tientallen jaren. Als de bewaartermijn voorbij is, moeten overheden de documenten vernietigen. De kosten lopen anders  enorm op en wordt het steeds moeilijker de juiste informatie te vinden. Een klein deel van de overheidsinformatie is belangrijk genoeg om blijvend te bewaren. Bijvoorbeeld:

  • adviezen en rapporten waarop ministeries hun beleid baseren;
  • bouwvergunningen;
  • documentatie rond bijzondere gebeurtenissen of rampen.