Richtlijn archiveren overheidswebsites

De Richtlijn archiveren overheidswebsites is een norm voor het archiveren van openbare overheidswebsites. Het vertelt hoe je een website archiveert en waar je allemaal aan moet denken. De richtlijn beschrijft de eisen aan websitearchivering, het toepassingsgebied en de status ervan. Ook geeft het een toelichting op alle gebruikte begrippen en bevat het een voorbeeldstappenplan.

Waarom een Richtlijn?

Alle overheidsinformatie moet in goede geordende en toegankelijke staat verkeren voor zolang als nodig. Dat geldt dus ook voor overheidswebsites. Uit het in 2016 verschenen rapport van de Erfgoedinspectie Webarchivering bij de centrale overheid bleek grote behoefte aan kennis en handvatten om overheidswebsites te archiveren, op zo’n manier dat deze informatie ook in de toekomst nog beschikbaar is. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaf het Nationaal Archief opdracht voor een handreiking webarchivering. Dit is de Richtlijn archiveren overheidswebsites geworden.