Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid

Bewust omgaan met informatie is erg belangrijk. Alle informatie kan op een later moment essentieel zijn bij de beantwoording van een Kamervraag, een WOB-verzoek of voor een collega. Maar hoe stuurt het Rijk een goede informatiehuishouding? Daarvoor is, naast wetgeving, de Baseline Digitale Informatiehuishouding opgesteld. Dit normenkader is de basis voor duurzaam toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie. De baseline InformatieHuishouding Rijksoverheid helpt aan de hand van zeven normen:

bij het meten en sturen van de kwaliteit van de informatiehuishouding;

bij de inrichting en verbetering van de informatiehuishouding;

bij de digitalisering van bedrijfsprocessen;

als toetsingskader voor de departementale auditdiensten.