Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding

RDDI ondersteunt de rijksoverheid om bij het hele Rijk de digitale informatiehuishouding op orde te brengen en duurzaam toegankelijk te maken. Aan deze visie werkt  RDDI door:

  • ondersteunende kaders/handreikingen te bieden die via pilots en/of experimenten in de praktijk worden beproefd.
  • waar nodig, met rijksbrede generieke voorzieningen  te komen die de leverancier ontwikkelt.
  • kennis- en informatie uitwisseling met betrokkenen te stimuleren en bevorderen.
  • zorg te dragen  voor stroomlijning met de Archiefwet (wordt herzien, gereed 2021) in nauwe samenwerking met OCW en het Nationaal Archief.