Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO)

De RADIO (Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid) is eind 2017 opgezet om de kwaliteit van het werken met ICT bij de overheid te helpen verbeteren.

Het doel is ambtenaren inzicht, ervaring en deskundigheid over digitalisering en informatisering te laten opdoen, zodat zij toegerust zijn om ICT als onderdeel van hun werk te beschouwen. Dat doet RADIO door ambtenaren zich te laten ontwikkelen, kennis uit te wisselen en praktisch aan de slag te laten gaan. Dit is niet alleen klassikaal aanbod, maar ook via webinars, e-learning of blended learning.