Programma's & Projecten binnen het Rijk

Binnen de informatiehuishouding is het belangrijk om te weten welke organisaties waar mee bezig is. Daarom is hier een overzicht te vinden van andere relevante programma’s en projecten omtrent de informatiehuishouding.

Programma's en Projecten
Dep. Programmanaam Contactpersoon E-mailadres
BZK Programma Modernisering Openbaarmaking Overheidsinformatie (MOOI)   Lydia Bremmer lydia.bremmer@minbzk.nl                   

BZK

Platform Open Overheidsinformatie
Leer- en Expertisepunt Open Overheid(LEOO)
Marieke Schenk

marieke.schenk@minbzk.nl

EZK Programma Informatiehuishouding van de toekomst (PIT) PIT.BR.Bureau@minezk.nl
I&W Programma Open Overheid programmaopenoverheid@minienw.nl
J&V Samen Digitaal Jan Rooijmans j.f.j.rooijmans@minjenv.nl
OCW Programma Doorontwikkeling Digitale Informatievoorziening Peter van Leipsig p.leipsig@minocw.nl
SZW ENIGMA, naar een duurzaam digitaal informatiebeheer SZW Veronica Klooster vp.klooster@minvws.nl
VWS Informatie op orde Veronique Frinking

veronique.frinking@minvws.nl