Praktijkvoorbeelden

Het Rijk verzamelt praktijkvoorbeelden die bijdragen aan een flexibele  en duurzame informatiehuishouding. We laten zien wat verschillende ministeries en organisatieonderdelen doen op dit vlak.