Platform Openbare Overheidsinformatie (PLOOI)

Het Platform Openbare Overheidsinformatie (PLOOI) zorgt ervoor dat overheidsinformatie makkelijk(er) te vinden is voor iedereen. PLOOI doet dit doordat deze informatie op een centrale plek en een gebruiksvriendelijke manier te vinden is.

Voor overheidsorganisaties is het een middel om overheidsinformatie op een gestandaardiseerde manier openbaar en vooral vindbaar te maken voor een breed publiek. PLOOI ondersteunt organisaties in het kunnen voldoen aan de eisen van de Wet open overheid (Woo) als deze in werking treedt (naar verwachting: 2022). Aansluiting op PLOOI voor actieve openbaarmaking is voor rijksorganisaties verplicht.

Het platform helpt overheden hun informatie - waar en wanneer dat kan - online beschikbaar te stellen, én draagt bij aan het verbeteren van de vindbaarheid van deze informatie.

Waarom is dat belangrijk?

Het verbeteren van de vindbaarheid van overheidsinformatie is om verschillende redenen belangrijk:

  • Een open overheid zorgt voor meer vertrouwen in de overheid. Zo kan iedereen de overheid controleren, met nieuwe ideeën komen en fouten ontdekken.
  • Het kan overheden en organisaties helpen in hun werkzaamheden doordat zij efficiënter gebruik kunnen maken van bestaande informatie.