Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI)

Een open overheid zorgt voor meer vertrouwen. Zo kan iedereen de overheid controleren, met nieuwe ideeën komen en fouten ontdekken. Voorwaarde is wel dat deze overheidsinformatie makkelijk te vinden is, en gebruikers weten waar en naar wat zij moeten zoeken.

Het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) wordt het portaal waar actief openbaar gemaakte overheidsinformatie te vinden is. In elk geval de beslisnota’s en de 17 verplicht actief openbaar te maken informatiecategorieën uit de Wet open overheid zijn via PLOOI te vinden. PLOOI zorgt ervoor dat je overheidsinformatie op een centrale plek en een gebruiksvriendelijke manier kunt vinden.

Voor overheidsorganisaties is PLOOI een middel om overheidsinformatie op een gestandaardiseerde manier openbaar en vooral vindbaar te maken voor een breed publiek. Aansluiting op PLOOI voor actieve openbaarmaking is voor rijksorganisaties verplicht.  Het platform helpt overheden hun informatie - waar en wanneer dat kan - online beschikbaar te stellen, én draagt bij aan het verbeteren van de vindbaarheid van deze informatie.

Waarom is dat belangrijk?

Het verbeteren van de vindbaarheid van overheidsinformatie is om verschillende redenen belangrijk:

  • Een open overheid zorgt voor meer vertrouwen in de overheid. Zo kan iedereen de overheid controleren, met nieuwe ideeën komen en fouten ontdekken.
  • Het kan overheden en organisaties helpen in hun werkzaamheden doordat zij efficiënter gebruik kunnen maken van bestaande informatie.
  • Voor meer informatie, zie de website van PLOOI.