Openbaar maken overheidsinformatie

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid.

Overheidsinformatie altijd openbaar, tenzij...

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zorgt ervoor dat burgers en belanghebbenden inzage hebben in het handelen van de overheid. En dat ze kunenn deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar. Behalve als de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is voor openbaarmaking.

Wob-verzoek indienen

De overheid geeft zelf informatie over beleid en uitvoering. Bijvoorbeeld via een persbericht of website. Wie meer wil weten, kan een overheidsorganisatie vragen om bepaalde informatie openbaar te maken. Hiervoor moet je een Wob-verzoek indienen. Iedereen mag een Wob-verzoek indienen. Ook niet-Nederlanders kunnen een Wob-verzoek indienen. 

Overheid reageert te laat

Een overheidsorganisatie moet op tijd reageren op een verzoek of aanvraag. En op tijd een beslissing nemen over een Wob-verzoek. Gebeurt dat niet, dan kan de indiener rechtstreeks beroep instellen bij de rechter.

Tot 2016 moest de overheid een dwangsom betalen als ze niet op tijd reageerde op het Wob-verzoek. Dit is afgeschaft om misbruik van de Wob te voorkomen. Er werden namelijk Wob-verzoeken ingediend, in de hoop dat het verzoek niet op tijd zou worden behandeld. Bijvoorbeeld door een Wob-verzoek in een open sollicitatie op te nemen.

Bron: Openbaar maken overheidsinformatie