Nulmeting

Met een zelfevaluatie via een nulmeting wordt de huidige staat van de informatiehuishouding bij de rijksoverheidsorganisaties gemeten. De nulmeting is uitgevoerd in 2021. De nulmeting wordt in 2022 opgevolgd door een 1-meting; het is de bedoeling dat de voortgang gedurende het programma structureel wordt gemeten.

Lees verder over de nulmeting