Nationaal Archief

Het Nationaal Archief is een toonaangevend kennisinstituut op het gebied van duurzaam toegankelijke overheidsinformatie en past deze kennis zelf ook toe bij het beheer van Rijksarchieven.

Archiveren is meer dan alleen het bewaren van informatie. Archiveren is het duurzaam toegankelijk maken en houden van informatie. Zodat deze nu en in de toekomst bruikbaar is. Voor iedereen die het recht heeft om de informatie in te zien.

Archiveren by design

Archiveren begint al bij het ontwerp van informatiesystemen. Door al in deze fase de juiste maatregelen te nemen blijft informatie duurzaam toegankelijk. Oftewel: archiveren by design. Archiveren by design maakt de informatiehuishouding van organisaties sterker en weerbaarder, waardoor zij hun taken beter kunnen uitvoeren. Bovendien leidt deze aanpak tot kostenbesparingen en verkleint het de kans op reputatieschades.

Meer weten over archiveren by design? Stuur dan een e-mail naar contact@nationaalarchief.nl

Richtlijnen en handleidingen

Het Nationaal Archief ontwikkelt verschillende richtlijnen en handleidingen om individuele overheidsorganisaties te helpen bij het duurzaam toegankelijk houden van hun informatie. Bijvoorbeeld de handreiking waardering en selectie, de richtlijn archiveren van overheidswebsites en het informatieblad chatberichten. Verder werkt het Nationaal Archief aan de norm ‘Metagegevens voor Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie’ (MDTO). Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK/CIO Rijk), het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Naar verwachting is deze norm in het najaar 2020 voor alle overheidsorganisaties beschikbaar.

Kennisnetwerk Informatie en Archief

Om overheidsbrede samenwerking, innovatie en kennisdeling op het gebied van duurzame informatiehuishouding te stimuleren, heeft het Nationaal Archief samen met de branchevereniging KVAN/BRAIN en Archief 2.0. het Kennisnetwerk Informatie en Archief opgericht. Sinds de start in 2017 is KIA uitgegroeid tot een omvangrijk en divers netwerk met meer dan 4500 informatie- en archiefprofessionals. Zij delen kennis op thema’s als archiveren by design, vernietigen in een digitale omgeving en informatierecht. KIA wordt gesteund door betrokken partijen als: KVAN/BRAIN, KNVI, DEN Cultuur & Digitalisering, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Netwerk Digitaal Erfgoed, Beeld en Geluid en het Nationaal Archief. Nog geen lid?