Multidisciplinaire teams IHH

De multidisciplinaire projectteams informatiehuishouding (hierna: projectteams IHH) van I-Interim Rijk en Doc-Direkt kunnen rijksorganisaties helpen hun informatiehuishouding op orde te brengen en houden. Op deze pagina leggen I-Interim Rijk en Doc-Direkt uit wat de teams kunnen betekenen en hoe je contact met hen op kunt nemen.

U wilt de informatiehuishouding in uw organisatie beter op orde hebben én houden. Daar heeft u hulp bij nodig van experts, die ook nog eens thuis moeten zijn in verschillende disciplines. Het kan een behoorlijke uitdaging zijn om deze experts snel bij elkaar te krijgen. Is dit herkenbaar? Dan zijn de multidisciplinaire projectteams IHH mogelijk dé oplossing.

De projectteams IHH zijn een initiatief van Doc-Direkt en I-interim Rijk. Door schaarse expertises bij elkaar te brengen, helpen de teams u met de informatiehuishouding binnen uw organisatie.

Voordelen van de inzet van een IHH team

  • Directe aansluiting bij de ontwikkelingen binnen het Rijk op het gebied van IHH.
  • Concrete afspraken om informatiehuishouding op orde te krijgen.
  • Medewerkers zijn opgeleid door, en onderdeel van het rijksbrede kennisnetwerk.
  • 1 loket en 1 factuur voor integrale dienstverlening.
  • Een op maat gemaakte aanpak voor uw organisatie door heldere afspraken en een gedegen intake.
  • Na vertrek van het team heeft uw organisatie de handvatten in huis om met eigen mensen de informatiehuishouding op orde te houden.
Vergroot afbeelding Professionals overleggen op een werkplek bij het ministerie van EZK
Beeld: ©Ministerie van EZK

Voor wie?

De projectteams IHH zijn er voor alle departementen en uitvoeringsorganisaties binnen de Rijksoverheid.

Uitgangspunten: wat kunt u van ons verwachten?

De leidraad

De projectteams IHH volgen in hun werk het rapport Open op Orde, de invoering van de Wet open overheid en rijksbrede richtlijnen IHH.

Informatiehuishouding als expertise

We bouwen kennis en ervaring op over, en met, de departementen, de uitvoeringsorganisaties, CIO Rijk, Open op Orde, RDDI en het Nationaal Archief. Deze kennis en onze projectaanpak garanderen het op orde krijgen van de Informatiehuishouding. Door onze praktische aanpak wordt dit ook behouden.

Lerend netwerk

Wij zijn een netwerk dat leert en verbindt. We brengen u met andere deskundige informatieprofessionals in contact. Hierdoor verbreedt uw netwerk en heeft u toegang tot de meest actuele informatie.

Beter door kennisdeling

We gebruiken de opgedane kennis en ervaring in andere IHH-opdrachten. Dit passen we creatief aan naar uw behoeften en implementeren deze met, en in, uw organisatie. Zo leiden we ook uw medewerkers op en nemen we hen mee in de veranderingen, bijvoorbeeld met speciaal voor IHH ontwikkelde workshops.

Teamwork

Wij werken per opdracht in teams, samengesteld uit een mix van IHH-adviseurs, projectmanagers, organisatieadviseurs en collega’s binnen uw eigen staf. Ook Informatiebeveiligingsspecialisten of -architecten kunnen aanhaken, als dat nodig is. Samen met het CIO Rijk, RDDI, Nationaal Archief en het programma Open op Orde hebben wij wekelijks kennissessies om onze kennis actueel te houden en in te zetten binnen uw organisatie.

Resultaatgericht

De IHH-teams worden alleen ingezet op trajecten die een concreet, bruikbaar resultaat opleveren. Met onze intake bespreken we met u of de IHH-teams iets voor uw organisatie kunnen betekenen.

Vergroot afbeelding Design sprint
Beeld: ©Rijksoverheid

De IHH-teams: waar helpen wij u mee?

Compleet pakket

IHH-adviseurs geven niet alleen advies. Ze kunnen u ook helpen met de implementatie ervan. Daarnaast leiden zij ook uw eigen medewerkers op. Op deze wijze komt de informatiehuishouding binnen uw organisatie snel op orde!

Bestuurlijk sensitief

De teams zijn politiek-bestuurlijk sensitief en gaan goed om met tegengestelde belangen en vertrouwelijke informatie. Ze kennen, naast de rijksbrede afspraken over IHH, bijvoorbeeld ook de BIO en Virbi, gerelateerde wet- en regelgeving zoals de Archiefwet, de archiefregeling en de Woo.

Hands-On

De teamleden hebben executiekracht. Ze bedenken niet alleen de oplossingen, maar helpen die ook implementeren.

Creatief

De teams hebben ervaring opgedaan binnen meerdere organisaties. Deze kennis gebruiken zij om te komen tot de beste oplossing voor uw organisatie.

Communicatief vaardig

De teams helpen uw medewerkers op een praktische manier aan de slag en hebben de beschikking over verschillende communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld E-learnings.

Onafhankelijk

De teams staan uw departement bij met het op orde brengen van IHH, toegespitst op uw situatie. Zij kennen de rijksbrede kaders, passen deze toe en waar dat niet kan zoeken de teams aanvullende kennis in hun netwerk.

Governance

Onze adviseurs helpen u graag grip te krijgen op het behalen en aanscherpen van uw strategische doelstellingen met de informatiehuishouding. Ook helpen zij u met het inregelen ervan.

Opstellen N-meting/uitvoeringstoets

Onze IHH-adviseurs kunnen een N-meting of uitvoeringstoets met u opstellen. De adviseurs kunnen ook een gedeelte hiervan, zoals het afnemen van interviews of de analyses hiervan voor u uitwerken. Dankzij de N-meting weet u waar ow organisatie zich op dit moment bevindt ten aanzien van IHH. Op deze manier kunt u concrete doelstellingen en planningen formuleren.

Vergroot afbeelding Ambtenaren aan het werk in de Hoftoren
Beeld: ©Ministerie van OCW

Ons stappenplan: hoe gaan we te werk?

Aanvragen of informatie

Voor een aanvraag of meer informatie, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij I-Interim Rijk. U kunt ook mailen naar: Informatiehuishouding-iir@minbzk.nl

Intakegesprek

De IHH coördinator belt u om een intakegesprek te plannen. In dit gesprek wordt uw vraag aangescherpt.

Offerte of No-Bid

We bekijken of de opdracht past binnen de scope van de IIH-teams. Vanwege de kennisoverdracht en een soepele implementatie kijken wij ook welke medewerkers binnen uw eigen organisatie betrokken worden. U ontvangt hierna een offerte.

Team-samenstelling

Na akkoord op de offerte wordt een team samengesteld (of een individuele adviseur gealloceerd). Bij implementaties bestaat dit team ook uit collega’s uit uw eigen organisatie.

Uitvoering

Zodra het team geformeerd en beschikbaar is, start de opdracht.

Evaluatie

Tijdens het traject vinden er verschillende evaluatiemomenten plaats. Op deze manier kunnen wij u de meest optimale dienstverlening bieden. De uitkomsten worden gebruikt om onze kennisbank en teams te blijven ontwikkelen.

Kosten: wat gaat u betalen?

Maatwerk

Iedere aanvraag is uniek. Kosten zijn afhankelijk van uw wensen en doelstellingen en de benodigde inzet van het team op de verschillende kennisgebieden.

Geen aanbesteding of BTW

IHH-teams zijn rijksambtenaren. U hoeft dus geen aanbesteding op te starten of BTW te betalen.

Offerte en facturering

De offerte wordt uitgebracht door I-Interim Rijk, onder de merknaam “IHH projectteams”. U ontvangt de offerte van uw (bekende) Business Development Manager. U ontvangt 1 factuur voor de inzet van de verschillende adviseurs.

Duidelijkheid vooraf

In de offerte leggen we de te leveren inspanning vast, en ook de beoogde (implementatie-)resultaten. Zo weet u precies wat u van ons kunt verwachten.

Resultaatgerichte inspanning

De opdrachtgever geeft akkoord op de levering van het advies op basis van de afspraken in de offerte.

Verbeterpunten?

Iedere opdracht wordt geëvalueerd door de Business Development Manager van I-Interim Rijk en de IHH coördinator. De uitkomsten van de evaluatie zorgen ervoor dat we de meest optimale dienstverlening kunnen bieden.