Meerjarenplan aan de Tweede Kamer gestuurd

Staatsecretaris Knops heeft op 26 mei j.l. de geactualiseerde Strategische I-agenda Rijksdienst 2019-2021 aan de Tweede Kamer gestuurd, samen met de actualisatie van het Meerjarenplan verbetering informatiehuishouding Rijk.

In de aanbiedingsbrief valt hierover het volgende te lezen:

"Naast de actualisatie van de Strategische I-agenda ontvangt u bij deze brief tevens het eveneens geactualiseerde meerjarenplan van het programma RDDI. Het accent van het programma verschuift van aanbod- naar meer vraaggerichte initiatieven. Mede op basis van de eerdere resultaten van het programma, zoals een generieke aanpak voor e-mailarchivering en webarchivering is merkbaar dat departementen volop zelf aan de slag gaan en vraagstukken bij het programma neerleggen waar een directe behoefte aan is. Dat leidt tot meer vraag aan het programma, maar sluit beter aan bij de behoefte van departementen om hun eigen opgaven te realiseren. Dit leidt tot nieuwe initiatieven, zoals slimme tools om wob-verzoeken geautomatiseerd mee te ondersteunen en een Rijksbrede bewustwordingscampagne over goed informatiebeheer."

Op deze pagina is de volledige aanbiedingsbrief te vinden, samen met de Strategische I-agenda Rijksdienst 2019-2021 en de update van het Meerjarenplan.