Meerjarenplan Verbetering Informatiehuishouding Rijk

Digitalisering maakt veel mogelijk en de verwachtingen van burgers zijn gegroeid als het gaat om snelheid en transparantie van communicatie. Met het kabinetsbeleid open overheid en de wijziging van de Archiefwet worden nieuwe kaders gesteld zodat ook de overheid aan die verwachtingen kan voldoen. Ondanks de inspanningen die departementen op dit gebied leveren gebeurt dit nog onvoldoende duurzaam. Om dit proces te versnellen heeft Het kabinet op 2 januari 2019 het eerste ‘Meerjarenplan verbetering informatiehuishouding overheid’ (MJP) naar de Kamer gezonden

Onderdeel van de Strategische I-agenda Rijksdienst 2019-2021

Het Meerjarenplan (MJP) maakt integraal deel uit van de overkoepelende Strategische I-agenda Rijksdienst 2019-2021 en is verbonden met veel andere programma’s op het gebied van informatiemanagement. Het MJP sluit aan op de volgende thema’s van de I-agenda:

  • Betrouwbare informatie en data.
  • Samenhangende strategie van sourcing en inkoop van ICT-producten.
  • Kennis delen, goede en minder goede ervaringen uitwisselen op het gebied van ICT.
  • Versterking van het I-bewustzijn en I-vaardigheden van medewerkers (in samenwerking met het programma Radio).
  • Invulling geven aan de strategische governance op de I-functie.

Heb je vragen over het Meerjarenplan?

Neem contact met ons op.