Meerjarenplan Verbetering Informatiehuishouding Rijksoverheid 2019-2025

Mede onder invloed van de coronacrisis heeft de digitalisering van de samenleving en dus ook van de overheid in 2020 een versnelde ontwikkeling doorgemaakt. De verwachtingen van burgers en organisaties zijn gegroeid, zeker als het gaat om de snelheid en transparantie van digitale communicatie en de betrouwbaarheid van informatie. In het advies van de Raad van State (RvS) over de ministeriële verantwoordelijkheid (juni 2020) wordt het verband tussen deze waarden en het vertrouwen in de overheid beschreven. Om parlement en samenleving tijdig en op de juiste manier van informatie te voorzien, is een informatiehuishouding die op orde is cruciaal.

Het eerste Meerjarenplan Verbetering Informatiehuishouding Rijk werd in januari 2019 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het Meerjarenplan is nu voor de tweede maal geactualiseerd. Het zwaartepunt komt dit jaar te liggen op de implementatie van de producten van RDDI bij de rijksorganisaties. Evenals vorige jaren maakt het deel uit van de Strategische I-agenda.

Het MJP sluit aan op de volgende onderwerpen van de I-strategie:

  • Het belang van duurzaam toegankelijke informatie en data
  • Invulling geven aan de strategische governance voor data, artificiële intelligentie en informatiehuishouding

  • Versterking van het I-bewustzijn en I-vaardigheden van medewerkers (in samenwerking met het programma Radio)
  • Kennis delen, goede en minder goede ervaringen uitwisselen

Heb je vragen over het Meerjarenplan?

Neem contact met ons op.