KWIV: beter inzicht in en overzicht van informatieprofessionals

Om de informatievoorziening binnen de overheid te verbeteren, zijn mensen nodig met de juiste technologische en digitale kennis. Het is belangrijk dat de overheid goede informatieprofessionals aantrekt, behoudt en ze helpt door te ontwikkelen. Hiervoor biedt het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV) houvast. En geeft het rijksorganisaties een beter inzicht in en overzicht van de informatieprofessionals. 

Concrete profielen als aanvulling op het Functiegebouw Rijk

Het KWIV is een aanvulling op het Functiegebouw Rijk (FGR). De functiebeschrijvingen op het gebied informatievoorziening zijn vaak heel erg algemeen. Het KWIV vult dit aan met 61 KWIV-profielen en concrete competentiebeschrijvingen. 

De voordelen van KWIV-profielen

Door deze profielen te gebruiken, krijgen rijksorganisaties inzicht in de informatieprofessionals die er werken. Ze zien welke kennis en vaardigheden er al zijn op de werkvloer en wat er in de toekomst nodig is om de informatievoorziening en informatiehuishouding op niveau te krijgen. 

De indeling in profielen betekent niet dat de werkzaamheden of het salaris veranderen. Het profiel geeft alleen aan welke competenties en kennis relevant zijn bij een bepaalde functie. En vormt bijvoorbeeld de basis bij de werving en selectie van nieuwe informatieprofessionals, functioneringsgesprekken en ontwikkelafspraken. 

Hulp nodig bij de implementatie van het KWIV?

Vul het contactformulier in van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR). Bekijk daarnaast de UBR-website voor meer informatie over het KWIV of bekijk de infographic ‘Hoe het KWIV bijdraagt aan een betere informatiehuishouding’.