Wat wordt er verder gedaan met de Handreiking Verdieping Kosten-Batenanalyse Meerjarenplan Verbetering Informatiehuishouding Rijk?

De Stuurgroep RDDI heeft de Handreiking vastgesteld en uitgesproken dat het nu aan de deelnemers van RDDI is om hiermee voor hun eigen organisatie aan de slag te gaan.