Wat wordt bedoeld met ‘achterstallig onderhoud‘ niet meenemen in de berekening van de kosten van het MJP’?

Het MJP heeft betrekking op een aantal nieuwe acties, voortkomend uit:

  • toezeggingen aan de Tweede Kamer;
  • rechterlijke uitspraken;
  • nieuwe wetgeving.

In de kosten van het MJP kunnen de kosten van de bestaande, reguliere taken (behorend tot de uitvoering van de Archiefwet) en/of het wegwerken van achterstanden op dat gebied, niet worden meegenomen.