Waarop is de informatie in de Handreiking over Webarchivering gebaseerd?

Bij de berekening van de kosten en baten van de actielijn Webarchivering is gebruik gemaakt van de aannames en kengetallen van eerder uitgevoerd onderzoek. Gelet op de beschikbare tijd en middelen voor het onderzoek KBA heeft geen nadere validatie plaatsgevonden.