Kan er meer toelichting worden gegeven over het onderdeel Baten (op p. 12 van de Handreiking). Nu wordt alleen gesproken over een ‘gemiddelde tijdsbesparing’.

Er is (nog) niet veel informatie beschikbaar over mogelijke besparingen van de actielijnen in het MJP. Veelal is er geen eenduidig beeld hoeveel tijd een actielijn kan besparen, omdat dit afhangt van de aard van de organisatie en de soort werkzaamheden (uitvoerend, beleidswerk, onderzoek).   Algemeen wordt wel verondersteld dat er financieel voordeel te behalen is als de tijd dat medewerkers naar informatie moeten zoeken, substantieel kan worden teruggebracht.  Ook wordt aangenomen dat hoe gecompliceerder de taken zijn, hoe meer het gebruik tooling (bijv. enterprise search) voordeel kan opleveren. Bij het opstellen van een business case kan hiernaar nader onderzoek worden uitgevoerd.

Als rijksorganisaties de Handreiking gebruiken om meer zicht te krijgen op de baten, kan op den duur beter zicht worden verkregen op mogelijke opbrengsten van verbetering van de informatiehuishouding.