Kan een organisatie besluiten om onderdelen van het MJP niet uit te voeren?

in het Meerjarenplan Verbetering Informatiehuishouding Rijk zijn acties en deadlines (p. 10) opgenomen,

  • waarover het Kabinet toezeggingen heeft gedaan aan de Tweede Kamer;
  • waarvoor wettelijke bepalingen van toepassing zijn (zoals de WOB, de Archiefwet);
  • waarover rechterlijke uitspraken zijn gedaan.

In die zin is het plan niet vrijblijvend. Het programma RDDI faciliteert de uitvoering van het MJP en rijksorganisaties kunnen daar gebruik van maken. Voor één actielijn geldt dat er een centrale voorziening komt met verplichte deelname (Webarchivering). Voor enkele andere actielijnen zijn/worden centrale voorzieningen ontwikkeld zonder verplichte deelname (Actieve Openbaarmaking, WOB-tooling, E-mailarchivering). Organisaties zijn dan vrij om hun eigen oplossingen te kiezen en het is aan henzelf om te beoordelen of dergelijke samenwerking rendabel is. Uiteraard moet zij wel voldoen aan de geldende regels en afspraken.