Moet je alleen financiële baten meenemen?

Nee, ook maatschappelijke en immateriële baten spelen een rol bij besluitvorming over het toekennen van middelen voor verbetering van de informatiehuishouding . Naast de baten die in de Handreiking zijn genoemd, valt te denken aan:

  • een goed functionerende informatiehuishouding draagt bij aan een goede informatievoorziening aan het parlement.
  • het belang van compliancy met wetgeving (zoals bijv. de AVG) voor het vertrouwen in de overheid.