Als er in de Handreiking over ‘medewerkers’ wordt gesproken betreft het dan alleen informatieprofessionals of gaat het om alle medewerkers?

Dat hangt af van de implicaties die een actielijn heeft en van de vraag hoe de organisatie is ingericht. Soms betreft die alle medewerkers (bijv. E-mailarchivering), maar in andere gevallen zal het vooral de informatieprofessionals betreffen (bijv. Vervroegd overbrengen, Webarchivering).