Waarom zijn niet alle actielijnen van het Meerjarenplan Verbetering Informatiehuishouding Rijk meegenomen in het onderzoek KBA en de Handreiking?

Dit heeft de volgende redenen:

  • Voor de actielijn Actieve openbaarmaking waren de kosten al berekend in de Uitvoeringstoets Wet Open Overheid; 
  • De actielijn Vervroegd overbrengen bestaat uit een aantal pilots, waarvan de kosten centraal worden gedragen. Voor het overige is Overbrengen een taak die nu ook al bestaat, op grond van de Archiefwet. Aan vervroegd overbrengen zijn voor rijksorganisaties geen extra kosten verbonden;
  • Van de overige actielijnen was ten tijde van het onderzoek de invulling nog niet (geheel) bepaald, waardoor een kostenberekening niet goed mogelijk was.