Voor mijn organisatie zijn niet alle actielijnen van het Meerjarenplan Verbetering Informatiehuishouding Rijk relevant (bijvoorbeeld omdat de WOB niet van toepassing is). Maakt dat iets uit voor het gebruik van het kostenmodel?

Nee, dat heeft geen invloed op de bruikbaarheid van het kostenmodel.