Twaalf thema’s & een nieuw frame

Reframing Studio heeft vervolgens  uit de twaalf thema’s een frame afgeleid om de omgang met informatie bij het Rijk in 2030 te beschrijven. Dit nieuwe frame gaat uit van twee dimensies.

©Reframing Studio
  1. De verticale dimensie gaat om de manier waarop informatie in 2030 gebruikt wordt: instrumenteel, conceptueel of relationeel.
  2. De horizontale dimensie gaat over tijd: wordt informatie gebruikt om het verleden te analyseren, om te reageren op het nu, of om vooruit te kijken. 

Elk snijpunt van de twee dimensies is uitgewerkt tot een ‘informatiehouding’: een manier van omgaan met informatie.