Tools, omgevingen, routines en beroepen

Om te onderzoeken vanuit welke houdingen het Rijk in 2030 met informatie zou willen omgaan, zijn fictieve vacatures voor 2030 ontworpen. Elk nieuw beroep staat voor een mogelijke informatiehouding van het Rijk in 2030. Deze speculatieve beroepen helpen Rijksorganisaties verkennen welke informatiehoudingen het meest gewenst zijn.

Bij elke houding horen bovendien bepaalde vaardigheden, omgevingen, routines en tools van de ambtenaar van 2030. De resultaten zijn vertaald naar concrete tools, omgevingen, routines en beroepen waarmee Rijksorganisaties in de praktijk aan de slag kunnen. Lees er meer over in het rapport 'De informatiehuishouding van het Rijk in 2030'.