Informatiehuishouding 2030

Afgelopen jaar heeft onderzoeks- en ontwerpbureau Reframing Studio, in opdracht van RDDI, een toekomstverkenning uitgevoerd naar de informatiehuishouden van de overheid in 2030 (ook bekend onder de naam Future Lab). Hierin stond centraal welke maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen er tussen nu en 2030 zullen zijn en wat dit betekent voor de informatiehuishouding bij de overheid.

De informatiehuishouding van het rijk 2030

Het rapport ‘De informatiehuishouding van het rijk 2030', is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met vele betrokken collega’s van buiten en binnen het Rijk. De onderzoekers en ontwerpers van de Reframing Studio  hebben veel experts geïnterviewd en ideeën uitgewerkt in interactieve sessies bij Rijksorganisaties. Waarna het rapport tot stand is gekomen. Het rapport geeft inzicht in de manieren waarop de overheid informatie gebruikt, nu en in de toekomst. De informatiesamenleving is soms complex, maar geeft tegelijkertijd ook meer mogelijkheden om de maatschappij nog beter van dienst te zijn. Het door de onderzoekers ontwikkelde raamwerk geeft handvatten om de informatiehuishouding verder te ontwikkelen, met oog voor wat de samenleving van ons vraagt en verwacht.

En hoe nu verder: Wat gaan we doen?

De komende tijd gaan we gebruiken om de inzichten en aanbevelingen die uit de verkenning zijn gekomen te verwerken in onze aanpak en plannen. Met hernieuwde inspiratie blijven wij zo werken aan het verbeteren van de informatiehuishouding van het Rijk!