Handreiking Open by design - schriftelijke oordelen in klachtenprocedures

Het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) heeft in samenwerking met het ministerie van VWS een analyse gemaakt van de verschillende stappen die op dit moment gezet worden bij de afhandeling van een klacht. Vervolgens is nagedacht over de implicaties van de Woo voor het proces van klachtafhandeling en de toekomstige verplichte openbaarmaking van het schriftelijk oordeel in klachtprocedures. Bijzondere aandacht daarbij verdienen de uitzonderingsgronden van de Woo, zoals de aanwezigheid van persoonsgegevens. Daarnaast zullen overheden een keuze moeten maken tussen het integraal publiceren van oordelen in klachtprocedures of het publiceren van overzichten. Deze notitie beoogt andere ministeries en overheden een handvat te bieden voor een efficiƫnte inrichting van deze processen onder het regime van de Woo.