Privacy impact nieuw Whatsapp Privacybeleid 2021

Op 4 januari 2021 heeft WhatsApp haar nieuwe servicevoorwaarden en privacybeleid gepubliceerd. Deze nieuwe documentatie diende wereldwijd uiterlijk 8 februari te worden geaccepteerd door gebruikers om WhatsApp te kunnen blijven gebruiken, maar vanwege de ontstane ophef is deze deadline uitgesteld naar 15 mei.

Het PAR-team (privacy team CIO Rijk) heeft onderzocht wat de consequenties zijn van het accepteren van de nieuwe documentatie van WhatsApp voor de Europese regio vanuit een privacyperspectief. Vanwege het privacy-aspect van de vraag, zijn alleen de relevante aspecten van het nieuwe privacybeleid voor de Europese regio geanalyseerd en zijn de servicevoorwaarden buiten beschouwing gelaten.

Conclusie van het onderzoek is dat het WhatsApp Privacybeleid 2021 veranderingen met zich meebrengt ten opzichte van de eerdere versies van het privacybeleid, maar de veranderingen zijn niet aan te merken als significant voor wat betreft hun impact op de privacy van de gebruiker. Kortom, voor de gebruiker binnen Europa zijn er op basis van het nieuwe privacybeleid geen grote veranderingen. Het onderzoekrapport is op te vragen bij het PAR-team.

N.B. bovenstaande conclusie zegt niks over de huidige privacyrisico’s van WhatsApp. In de huidige beleidslijn wordt het gebruik van WhatsApp (en andere berichtenapps) ontraden voor bestuurlijke aangelegenheden. Probeer ook het gebruik van berichtenapps voor formeel zakelijke communicatie zoveel mogelijk te beperken.