CIO Rijk

De directie CIO Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bevordert de optimale vormgeving van de informatisering en ICT in het Rijk en zbo’s.

De directie CIO Rijk heeft tot doel het bevorderen van de voortgang en kwaliteit van de digitalisering van individuele organisaties, het bevorderen van de interoperabiliteit tussen organisaties en consistentie richting doelgroepen, het verminderen van de risico’s bij digitalisering en het verlagen van de kosten (en beslag op andere resources) van digitalisering.

Voor het programma RDDI zijn de directie en de CIO Rijk in de persoon van Lourens Visser gedelegeerd opdrachtgever van het programma. CIO Rijk heeft het belang van informatiehuishouding Rijk ook opgenomen in de actualisatie van de strategische I-agenda Rijksdienst.