Chatberichten

Chatberichten in berichtenapps als WhatsApp, SMS en Signal vallen onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en kunnen opgevraagd worden met een Wob-verzoek. Het project Berichtenapps ondersteunt rijksorganisaties daarom bij de invoer van een nieuwe beleidslijn om goed met berichtenapps om te gaan. Het project zorgt voor interdepartementale afstemming en voor een verdere uitwerking van de beleidslijn, inclusief het opstellen van instructies.