Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sommige organisaties hebben persoonsgegevens van burgers nodig. Maar de burger heeft het recht op privacy en bescherming van zijn gegevens. Daarom zijn dienstverleners verplicht om persoonsgegevens goed te beschermen. En ze alleen te verwerken als ze daar een goede reden voor hebben.

Formele basis en verplichting Wpb

Op basis de Europese verordening gegevensbescherming GDPR (General Data Protection Regulation in EU-vaktermen)  is per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Autoriteit Persoonsgegevens is beheerder/handhaver van deze wet.