Actieplannen en nulmetingen ministeries

De ministeries beschrijven de stand van zaken van de informatiehuishouding van het desbetreffende ministerie en haar acties om de informatiehuishouding te verbeteren.