Meerjarenplan informatiehuishouding samengevat in handzame waaier

De waaier is bedoeld om rijksmedewerkers te informeren over de zeven actielijnen uit het kabinetsstandpunt Meerjarenplan verbetering informatiehuishouding Rijk 2019 en het overkoepelende thema op het gebied van de medewerker.

In het Meerjarenplan is de opdracht neergelegd welk onderwerp op welk moment verbeterd moet zijn. Per actielijn vindt u informatie over het aanbod vanuit het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI). Daarnaast wordt het overkoepelende thema en tevens project op het gebied van de medewerker nader toegelicht.

U kunt de waaier via deze link bekijken.