Wat moet ik weten over werken met overheidsinformatie?

Op de kenniskaart 'werken met overheidsinformatie' staat wat je als rijksambtenaar voor je werk minimaal moeten weten over het creëren, opslaan, raadplegen, delen en vernietigen van overheidsinformatie.