Wat gebeurt er met de informatie op de hotspotlijst?

De informatie op de hotspotlijst kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor onderzoek en om (later) verantwoording mee af te leggen. Bij een informatieverzoek dient de organisatie alle beschikbare informatie ter beschikking te stellen en wordt vastgesteld in hoeverre deze daadwerkelijk openbaar gemaakt moet worden.

Binnen het Rijk is afgesproken dat e-mails van sleutelfuncties en over hotspots in principe worden overgedragen aan het Nationaal Archief. Ook e-mails die betrekking hebben op een dossier dat voor overbrenging naar een ‘hotspot’ in aanmerking komt, worden overgedragen. De selectielijsten van je organisatie zijn daarbij leidend.