Komt er een hotspot voor het coronavirus?

Er worden op dit moment maatregelen genomen die een grote invloed hebben op het dagelijks leven van vrijwel alle Nederlanders. Geen andere gebeurtenis in de naoorlogse geschiedenis heeft zoveel onzekerheid teweeg bracht en zoveel mensen zo direct geraakt op het gebied van werk, studie, vrije tijd en sociale contacten. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat de corona-crisis ofwel door verschillende ministeries, ofwel door de regering – zoals bij MH17 - uitgeroepen wordt als hotspot.