Gelden er speciale regels voor (persoons)gevoelige informatie?

Het is altijd belangrijk om extra zorg te besteden aan (persoons)gevoelige informatie. Zorg ervoor dat privacygevoelige informatie in het DMS wordt afgeschermd. Staatsgeheime stukken mogen niet in het DMS maar moeten fysiek bewaard worden.

Voor informatie die op de hotspotlijst wordt opgenomen, kan worden afgeweken van de gebruikelijke regels voor privacybescherming wanneer dat in het algemeen belang is. Vraag bij twijfel hierover advies aan de privacyfunctionaris van jouw organisatie. Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je een uitgebreide toelichting over de AVG en thuiswerken.