Podcasts en webinars

Nieuwe technologieën bieden nieuwe mogelijkheden. De afgelopen twee jaar is de populariteit en het aanbod van zowel microlearnings, webinars als podcasts enorm gegroeid. Dat is niet vreemd. Alle drie de vormen sluiten perfect aan bij de huidige tijdsgeest, waarbij het steeds meer de standaard is om zelf het moment en de plaats te kunnen kiezen om informatie (kennis en inzichten) te ‘consumeren’.

Podcasts en webinars

Binnen het Leerhuis verzamelen we relevante webinars en podcasts en maken deze toegankelijk. Waar nodig gaan we ook zelf aan de slag om het aanbod actueel te houden.

Bij RDDI wordt ook iedere derde donderdag van de maand een inspirerend (online) evenement georganiseerd, de 'Demo Donderdag'. Klik hier om meer te lezen over de demo donderdag.

Voorbeelden uit ons aanbod:

Microlearning

Een nieuwe term bij het informeel leren en ontwikkelen is ‘micolearning’; korte leereenheden die gericht zijn op een specifieke, duidelijke en snelle leeractiviteit. De bedoeling is dat de inhoud van de leeractiviteit makkelijk te onthouden is en je snel op weg helpt. Microlearning kan bestaan uit een video, infographic, animatie, quiz of podast. Bij voorkeur is een microlearning ook via de telefoon te volgen.

Binnen het Leerhuis verzamelen we relevante bestaande microlearnings en gaan we nieuwe ontwikkelen.

Voorbeelden uit ons aanbod: